Kompetencje cyfrowe

To, co dla jednych jest oczywiste, innym wcale się takie nie wydaje. Wiele osób, które nie zetknęły się z komputerem w szkole, nie miało później możliwości nauczenia się jego obsługi i wykorzystywania w pracy i życiu codziennym. Żyją wykluczeni ze świata cyfrowego, obniżając swoją atrakcyjność na rynku pracy i możliwości w życiu codziennym.

W świecie, w którym nie każdy potrafi posługiwać się komputerem, dynamicznie rozwijające się sektory gospodarki związane są z otoczeniem cyfrowym, wciąż brakuje specjalistów IT, a kompetencje związane z obsługą komputera i poruszaniem się w zinformatyzowanej rzeczywistości są wymagane również w zawodach, które w przeszłości nie kojarzyły się z komputeryzacją. W większości zawodów posiadanie podstawowych kompetencji cyfrowych jest już koniecznością.

Kobiety chcą się aktywizować

Osób, które chciałyby wziąć udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów, jest wiele i łatwo je znaleźć, jednak w projekcie „Klik-Zachodniopomorskie-Klik”, realizowanym przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, chodziło o dotarcie do najbardziej potrzebujących, a jednocześnie w największym stopniu pozbawionych możliwości wzięcia udziału w szkoleniach komputerowych. – Większość firm skupia się na dużych miastach, gdzie łatwiej jest przeprowadzić cały proces szkoleniowy. Natomiast my skupiliśmy się na mniejszych miejscowościach, gdzie nie organizuje się szkoleń, a tym bardziej nie są one dofinansowane ze środków unijnych. Dlatego zrobiliśmy analizę potrzeb wśród mieszkańców, w czym pomogli nam sołtysi i lokalna społeczność, aby zdiagnozować, w których miejscowościach jest potencjał i są ludzie zainteresowani podnoszeniem kompetencji cyfrowych – tłumaczy Tomasz Osak, właściciel Centrum Innowacyjnego Biznesu.

Ewa Wojtów z Lekowa zdobyte umiejętności wykorzystuje w pracy w świetlicy wiejskiej

Dofinansowany przez Unię Europejską kwotą prawie 400 tys. zł projekt został przeprowadzony w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w Specjalnej Strefie Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego, głównie w powiatach drawskim, wałeckim i szczecineckim. Wzięło w nim udział 185 osób, przede wszystkim kobiet w wieku powyżej 50 lat. – Zachowujemy równość szans kobiet i mężczyzn w projektach, jednak z doświadczenia wiem, że to kobiety częściej chcą się szkolić. Wykazują też większą determinację do tego, żeby się aktywizować i dokształcać – zauważa Tomasz Osak. Większość z osób, które zgłosiły się do projektu, poszukiwała pracy, choć około 30 proc. było czynnych zawodowo i chciało podnieść swoje kwalifikacje, jak pani Ewa Wojtów z Lekowa, która zdobyte umiejętności wykorzystuje dziś w pracy w świetlicy wiejskiej. – Teraz pomagam innym, wykorzystując to, czego się sama nauczyłam. Szukamy informacji, robimy zakupy przez Internet. Pokazuję, jak korzystać z Internetu i szukać w nim informacji. Do świetlicy przychodzą również dzieci. Nie wszyscy mają w domach komputery, więc niektóre przychodzą odrabiać tu lekcje. Nie do końca jeszcze wszystko potrafią, a ja tyle się nauczyłam, że również im mogę pomóc – mówi.

Łatwiej o pracę, łatwiej w życiu

W projekcie chodziło o otwarcie nowych możliwości rozwoju zawodowego, ale też o włączenie do świata cyfrowego osób, którym był on do tej pory obcy. Niezależnie od tego, czy aktywizowały się zawodowo, czy też nie, ich życie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jest dziś na pewno łatwiejsze. – Komputer miałam już od dawna, ale nie korzystałam z niego prawie wcale, czasem tylko szukałam jakichś informacji – tłumaczy Kazimiera Seżysko, emerytka ze Starego Przybysławia. – Teraz mam konto pocztowe, bankowe, przez który robię wszystkie opłaty. Mam też profil zaufany i w ten sposób załatwiam sprawy urzędowe. Gdybym chciała, mogłabym też robić zakupy przez Internet, ale tego akurat nie lubię – dodaje.

Nieoczekiwanym pozytywnym efektem nauki było łagodniejsze przejście przez narodową kwarantannę związaną z epidemią COVID-19. Zwłaszcza dla osób starszych, najbardziej narażonych na zakażenie, niezwykle cenna okazała się możliwość przeniesienia części swojej aktywności towarzyskiej do sieci.

Jakość szkolenia potwierdziła wysoka zdawalność na egzaminie.

Tomasz Osak

Zakończony pełnym powodzeniem projekt doczekał się wkrótce kontynuacji pod nazwą „Klik-Zachodniopomorskie-Klik_2.0”, w którym wzięło udział kolejnych 147 osób z zagrożonych wykluczeniem społecznym gmin Pomorza Zachodniego. W obu projektach szkolenia obejmowały naukę obsługi komputera, kluczowych programów i aplikacji oraz korzystania z Internetu i funkcjonowania w sieci. Kurs kończył się egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem uznawanego w większości państw świata Certyfikatu Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3). – Osoba posiadająca certyfikat potrafi obsługiwać komputer, poruszać się w Internecie i obsługiwać takie programy, jak Word czy Excel. Jakość szkolenia potwierdziła wysoka zdawalność na egzaminie, która wyniosła aż 98 procent – ocenia Tomasz Osak.

Trwające łącznie 78 godzin zajęcia były prowadzone w grupach liczących od 8 do 12 osób, dzięki czemu trenerzy mieli możliwość indywidualnej pracy z każdym z uczestników. – Do każdej z nas podchodził i poświęcał tyle czasu, ile potrzebowałyśmy. Zależało mu, aby każda z pań wyniosła to, co najważniejsze. Żeby nie bała się komputera, ale umiała z niego w pełni korzystać – uważa Ewa Wojtów.

Marek Rokita

Powyższy materiał dot. projektu realizowanego przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021 pn.: „Klik–Zachodniopomorskie–Klik ” – wartość projektu 456 750,00 zł.