Przepustka w przyszłość

Dobry fach jest przepustką do dobrej pracy. W wielu zawodach z takich branż, jak transport czy informatyka, to praca szuka człowieka, nie odwrotnie. Problemem bywa jednak wysoki koszt wejścia do zawodu, związany z koniecznością uzyskania udokumentowanych kwalifikacji. Naprzeciw wychodzą projekty finansowane w Europejskiego Funduszu Społecznego, pozwalające obniżyć ten koszt.

Uzyskanie kwalifikacji jest czasami koniecznością ustawową, jak w wypadku prawa jazdy odpowiedniej kategorii, czasami zaś – co odnosi się do certyfikatów informatycznych – stanowi dokument potwierdzający umiejętności jej posiadacza, ale też przepustkę umożliwiającą podjęcie pracy praktycznie na całym świecie.

IT daje pracę

Dlatego projekty otwierające dostęp do dobrze płatnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodów cieszą się dużą popularnością. Około 3000 osób zgłosiło się do udziału w projekcie „Egzaminy certyfikujące IT na terenie województwa zachodniopomorskiego”, realizowanym przez Fundację IT ze Szczecina. Ostatecznie wzięło w nim udział aż 1410 osób, a 1221 uzyskało kwalifikacje potwierdzone międzynarodowym certyfikatem. Tak duża liczba była możliwa dzięki temu, że w jego ramach nie przeprowadzono klasycznych szkoleń, lecz jedynie udostępniono materiały dydaktyczne i opłacono egzamin. – Pomysł na projekt wziął się z analizy rynku pracy, którą przeprowadziliśmy. Wskazywała ona na ogromne zapotrzebowanie na podniesienie kwalifikacji informatycznych, komputerowych. Kluczowe było to, że zaoferowaliśmy najlepsze dostępne na rynku egzaminy i wsparcie w formie materiałów szkoleniowych. Staraliśmy się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom uczestników. Konstruowałem projekt w taki sposób, by odpowiadał na potrzeby na rynku pracy nie tylko w regionie i Polsce, ale na całym świecie. Dlatego część egzaminów była przeprowadzana w języku angielskim – mówi autor projektu, Paweł Szklarski z Fundacji IT.

Krzysztof Górski chciał się rozwijać. Nabytą wiedzę wykorzystuje w Urzędzie Miejskim w Stargardzie

Dla uczestników przygotowano osiem ścieżek certyfikacyjnych, przygotowujących do podjęcia pracy w najbardziej poszukiwanych w regionie zawodach, takich jak administrator systemów komputerowych, programista aplikacji i inżynier telekomunikacji. Wśród osób, które zgłosiły się do projektu, przeważały te, które już pracowały, ale chciały podnieść swoje kwalifikacje i/lub zmienić miejsce zatrudnienia. Krzysztof Górski, który wybrał ścieżkę „administrowanie systemami z rodziny Windows”, nadal pracuje w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, gdzie wykorzystuje nabytą wiedzę, która, jak mówi, daje mu większą pewność siebie i zwiększa efektywność. – Jestem osobą niepełnosprawną i nie ukrywam, że możliwość pracy zdalnej jest dla mnie motywatorem, a segment nowych technologii i IT jest tą częścią rynku, gdzie taka praca jest bardzo popularna – tłumaczy. – Przystępując do projektu, chodziło mi o atrakcyjność na rynku pracy, ale i o samorozwój. Zawsze warto rozwijać się w alternatywnym kierunku – dodaje.

Jestem osobą niepełnosprawną i możliwość pracy zdalnej jest dla mnie motywatorem

Krzysztof Górski

Nieco innymi motywacjami kierował się Michał Szostak, który po 20 latach pracy jako monter sieciowy postanowił spróbować czegoś nowego. – Podłączałem Internet i telewizję, byłem odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury. Czułem się już wypalony, a poza tym koszty życia rosną, więc trzeba było pomyśleć, żeby więcej zarobić. Dzięki certyfikatom udowodniłem nowemu pracodawcy, że coś umiem. Teraz pracuję w międzynarodowej korporacji na stanowisku network specialist i obsługuję jej biura i fabryki na całym świecie. Dzięki temu przestałem jeździć po całym województwie, tylko siedzę w Szczecinie i robię to, co lubię – opowiada.

Dzięki certyfikatom udowodniłem nowemu pracodawcy, że coś umiem.

Michał Szostak

Beneficjenci przystępowali do egzaminów Certiportu, największego dostawcy egzaminów informatycznych na świecie. Niektórzy z nich zdali ich kilka. – Wartością dodaną projektu była możliwość przesłania wyników egzaminu wraz z danymi kontaktowymi uczestników do największych firm w regionie. Zaowocowało to tym, że część z nich została zaproszona na rozmowy kwalifikacyjne oraz otrzymała propozycję stażu, praktyk i zatrudnienia – podsumowuje Paweł Szklarski.

Pokieruj swoim życiem!

Problemów ze znalezieniem zatrudnienia nie mają również uczestnicy projektu „Kwalifikacje kierowcy – pewna praca”, realizowanego przez Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski ze Szczecina. Wzięło w nim udział 300 osób, choć zainteresowanie uzyskania uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi (prawo jazdy kat. C), również z naczepą (kat. C+E) oraz autobusami (kat. D), było kilkukrotnie większe. – Jak w każdej branży pracownicy rotują, każdy szuka lepszej pracy, niektórzy się wypalają. Samo pomalowanie ścian czasami nie wystarczy, potrzeba większych zmian. A praca w zawodzie kierowcy daje dobre zarobki, dużo lepsze niż na stacjonarnym rynku pracy – przekonuje Paulina IgielskaWężyk, dyrektor zarządzająca Grupy Igielski.

Poświadczają to uczestnicy szkoleń, zarówno ci, którzy już je ukończyli, jak i ci, którzy są wciąż przed egzaminami. – Na rynku pracy jest bardzo duże zapotrzebowanie na kierowców zawodowych. To mnie przekonało. Jeszcze nie ukończyłem kursu, ale już dostaję odzew z rynku pracy. Jest mnóstwo ofert i bardzo atrakcyjne zarobki. Chcę zrobić kategorię C+E. Chciałbym jeździć w transporcie międzynarodowym. Znam angielski, jeździłem po Europie, mieszkałem w Wielkiej Brytanii i warto teraz przekuć to doświadczenie w nowej pracy – mówi Sebastian Bogdański, który obecnie pracuje jeszcze jako spawacz.

Uczestnicy szkoleń to przede wszystkim osoby pracujące, które bądź szukają nowej, atrakcyjniejszej profesji, bądź zamierzają wykorzystywać nowe kwalifikacje w obecnym zawodzie. Wśród nich są np. przedstawiciele służb mundurowych, pielęgniarki, ratownicy medyczni, a nawet cukiernik. Jednak czasami zmiana zawodu nie jest aż tak diametralna. – Wcześniej byłem taksówkarzem, a teraz pracuję jako kierowca autobusu miejskiego. Przyciągnęła mnie możliwość zmiany w życiu i poszerzenia kwalifikacji zawodowych – przyznaje Przemysław Kruk, który zdradza, że do kursu namówiła go koleżanka.

Jednak kobiety nie tylko namawiają, ale także są lub były (w liczbie 32) uczestniczkami szkoleń. Również wśród pań nie brakuje chcących spróbować swych sił w tym trudnym, ale satysfakcjonującym zawodzie. – Uzyskanie prawa jazdy kategorii C było spełnieniem moich marzeń. Kiedy mój syn był już dorosły, stało się to możliwe. Wcześniej pracowałam w biurze, ale jestem osobą, która lubi duże wyzwania. Duże, lecz takie, które są możliwe do osiągnięcia – opowiada Iwona Szary, która po zakończeniu kursu przez rok jeździła ciężarówką po całej Europie.

Iwona Szary lubi wyzwania, dlatego jeździ ciężarówką po całej Europie

Inne doświadczenia ma natomiast Daniel Pietruszka. Po uzyskaniu kwalifikacji i złożeniu wymówienia w fabryce, w której pracował, został zatrzymany przez dotychczasowego pracodawcę znacznie atrakcyjniejszą ofertą. – Byłem zdecydowany zrobić taki kurs i zupełnie przypadkiem dowiedziałem się, że są dofinansowania. Wcześniej myślałem, że są one tylko dla osób bezrobotnych – mówi.

Jednak opisane projekty, jak wiele innych są przeznaczone zarówno dla osób pracujących, jak i pozostających bez zatrudnienia. Bo każdy zasługuje na nową szansę.

Marek Rokita

Powyższy materiał dot. projektów realizowanych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021 przez Fundację IT pn.: „Egzaminy certyfikujące IT na terenie województwa zachodniopomorskiego” – wartość projektu 1 949 945,71 zł oraz przez Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski pn.„Kwalifikacje kierowcy – pewna praca” – wartość projektu 1 854 660,00 zł.