Nowy zawód przepustką do rynku pracy

Zdobyć zawód z przyszłością

Nowy zawód przepustką do rynku pracy to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Jego beneficjentem był Powiat Stargardzki. Sama realizacja miała miejsce w Zespole Szkół Nr 5 w Stargardzie, od 1 stycznia 2021 do 31 sierpnia 2022.

Krzysztof Bielski, ZS nr 5 w Stargardzie

Projekt skierowany był do uczniów technikum zawodowego oraz kierunków gastronomicznych w szkole branżowej I stopnia. Jego głównym celem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poprzez lepsze dostosowanie form i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy.

Projekt sfinansował m.in. wyposażenie pracowni. Usprzętowił je w nowoczesne drukarki 3D kilku firm i rodzajów, wraz z specjalistycznym oprogramowaniem. Dla uczniów szkoły branżowej zakupiono dodatkowy sprzęt gastronomiczny dla ich pracowni. Dzięki temu udało się stworzyć naturalne warunki pracy dla uczniów wielu kierunków i specjalizacji.

Drukarki 3D zakupione w ramach projektu
Drukarki 3D zakupione w ramach projektu

Doskonalimy umiejętności

Projekt zaplanowano kompleksowo. Sfinansował zarówno staże uczniowskie, jak i ponadprogramowe oraz zawodowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe (prawa jazdy kategorii B, kurs sommelierski, kursy wózków widłowych, podstawy specjalistycznego oprogramowania AutoCAD oraz kurs carvingu). Uczniowie mieli także zapewnione indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczno-zawodowe w zakresie wspomagającym orientację zawodową.

Program skierowano również do nauczycieli, poprzez zapewnienie kursów doskonalących kwalifikacje. Wpłynęło to na dalsze dostosowanie poziomu kształcenia wszystkich uczniów do potrzeb obecnego rynku pracy. Utworzona została również klasa patronacka dla zawodu technik programista.

Szkolna pracownia-kuchnia, wyposażona w nowoczesne sprzęty, dający łatwiejszy wejście w zawód kucharza
Szkolna pracownia-kuchnia, wyposażona w nowoczesne sprzęty w ramach projektu

Program objął swym zasięgiem łącznie 55 uczniów z różnych kierunków, oraz 15 uczniów z kierunków gastronomicznych w szkole branżowej. Wymierną korzyścią dla uczniów – oczywiście poza zdobyciem dodatkowej wiedzy i kwalifikacji – było otrzymanie wynagrodzenia za staże u lokalnych pracodawców, co w dużej mierze poprawiło ich osobiste finanse.

Podczas projektu udało się nawiązać współpracę z wieloma lokalnymi przedsiębiorcami z branży gastronomicznej i mechanicznej. Zmieniło to wizerunek placówki, jako szkoły nowoczesnej, dobrze wyposażonej i dobrze kształcącej.

Podsumowując – projekt miał duży wpływ na społeczność szkolną, nauczycieli  i lokalne firmy. Pracodawcy nawiązali nowe kontakty z potencjalnymi pracownikami. Uczniowie zdobyli cenną wiedzę i nowe umiejętności, które przydadzą się im w przyszłości na rynku pracy. Szkoła zyskała sprzęt, który wykorzystuje na zajęciach i który do tej pory był całkowicie poza jej zasięgiem finansowym.