Od terapii do pracy

Okres przygotowań

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie, to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem w projekcie zostało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

Katarzyna Rachańska - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sławnie
Katarzyna Rachańska – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sławnie

Docelową grupę uczestników miały stanowić osoby w wieku aktywności zawodowej, które z powodu nabytej lub posiadanej niepełnosprawności zagrożone były wykluczeniem społecznemu. Projekt miał takiej sytuacji przeciwdziałać. Umowę o dofinansowanie podpisano w październiku 2017 r. Wtedy to rozpoczęto prace remontowe w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie. Prace miały na celu przede wszystkim przystosowanie pomieszczeń do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami.

Otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej

W 2018 r. działalność rozpoczęły Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). Do udziału w projekcie przystąpiło 25 osób, posiadających orzeczenia ze wskazaniami do udziału w terapii zajęciowej. Warsztaty miały realizować zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i edukacyjnej. Chodziło o to, aby uczestnicy w przyjaznych warunkach poprawili swoją sprawność fizyczno-intelektualną, niezbędną do prowadzenia aktywnego, samodzielnego i w miarę możliwości – niezależnego życia.

Aby taka terapia była możliwa, konieczne było indywidualne zdiagnozowanie oczekiwań i możliwości uczestników. Dlatego właśnie zagwarantowano im w ramach programu konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką, czy zajęcia z rehabilitacji ruchowej. Niezależnie od wykorzystanych form wsparcia w ramach projektu, corocznie organizowano szkolenia z podnoszenia kompetencji komputerowych. Udział w nim mogli wziąć wszyscy uczestnicy projektu.

Uczestnicy projektu podczas szkolenia komputerowego. To również element terapii uspołeczniającej.
Uczestnicy projektu podczas szkolenia komputerowego

Niewątpliwą barierą dla większości uczestników był dojazd na zajęcia, gdyż wielu z nich jest mieszkańcami terenów wiejskich z gminy Sławno. Z tego powodu w ramach planowania projektu przewidziano konieczność zakupu busa, którym wszyscy byli dowożeni i odwożeni z zajęć.

Przez terapię do aktywności zawodowej

W warsztacie funkcjonuje pięć pracowni tematycznych: stolarska, gastronomiczna, komputerowa, plastyczna i krawiecka. Wszystkie są prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

Zajęcia na pracowni stolarskiej to również element terapii dla uczestników projektu
Uczestnicy projektu podczas zajęć na pracowni stolarskiej

Aby terapia była skuteczna, opiekunowie prowadzą zajęcia zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, zatwierdzonym przez radę programową warsztatu. Program ten zróżnicowano w formach i metodach terapeutycznych, dostosowanych indywidualnie do każdego uczestnika i posiadanej przen niego niepełnosprawności. Dzięki temu, już pierwsze osoby znalazły dalsze zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej, a kolejne są przygotowywane do podjęcia zatrudnienia.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sławnie
Uczestnicy projektu podczas zajęć na pracowni stolarskiej