Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Pomysł

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie jest jedną z tych nielicznych instytucji, która realnie pomaga osobom z niepełnosprawnościami włączyć się aktywnie do rynku pracy. Wraz z firmą GOS Polska Sp. z o.o., będącą partnerem projektu, realizował program aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu dla uczestników był on całkowicie bezpłatny.

Na zdjęciu front budynku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, gdzie niepełnosprawność nie stanowi przeszkody
Budynek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

Zminimalizować bariery

Projekt pn. “Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” skierowano do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zainteresowanym w jego uczestnictwie osobom oferowano m.in. szkolenia i staże zawodowe, rehabilitacje zdrowotne, warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej, indywidualne spotkania z dietetykiem czy też doradztwo wizerunkowe.

Osobom najbardziej potrzebującym zapewniono w ramach projektu stypendia szkoleniowo-stażowe, wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawną. Szkolenia realizowano bezpośrednio w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Gryfinie lub w jednostkach szkoleniowych przeprowadzających te szkolenia. Projekt w swojej naturze promował także równe szanse kobiet i mężczyzn. Jako ciekawostkę można dodać, że każdy z uczestników mógł też liczyć na zwrot kosztów dojazdów. Zagwarantowano także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Realizacja projektu trwała od 1 stycznia 2021 roku do 30 października 2022 roku i objęła w sumie 60 uczestników. To tylko pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu działania.

Na zdjęciu pracownica Cechu podczas wykonywania obowiązków zawodowych
Jedno z biur Cechu

Efekty

Wiele osób z niepełnosprawnością boryka się z problemem wejścia lub powrotu na rynek pracy i aktywizacją zawodową. Dlatego bezpłatność i dostępność warsztatów i szkoleń oraz okazywane im wsparcie ma kolosalne znaczenie. Nie czują się opuszczeni, zostawieni samym sobie, a co najważniejsze wiedzą, że mają możliwości, aby wrócić na rynek pracy lub przekwalifikować się.

Największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się szkolenia w takich zawodach jak: kadry i płace, pracownik biurowy, operator wózka widłowego. Również na dziennikarza czy zielarza nie brakowało chętnych. Popularne były również szkolenia z księgowości oraz komputerowe. Jeśli ktoś potrafił zdecydować, w jakim kierunku może się rozwijać, w ramach projektu określano jego indywidualną ścieżkę rozwoju.

Duże zainteresowanie projektem oraz fakt podjęcia nowej pracy przez dużą część jego uczestników udowodniły, że takie programy w przyszłości należy kontynuować i realizować.

Agnieszka Banuch – kierownik projektu