Niepełnosprawność bez ograniczeń

Pomysł

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie jest jedną z tych nielicznych instytucji, która realnie pomaga osobom z niepełnosprawnościami włączyć się aktywnie do rynku pracy. Wraz z firmą GOS Polska Sp. z o.o., będącą partnerem projektu, realizował program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Program w ponad 80% współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Społecznego, co sprawiło, że dla uczestników był on całkowicie bezpłatny.

Budynek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

Wsparcie

Projekt pn. “Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” skierowany był do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a zainteresowanym w jego uczestnictwie osobom oferowane były m.in. szkolenia i staże zawodowe, rehabilitacje zdrowotne, warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej, indywidualne spotkania z dietetykiem czy też doradztwo wizerunkowe.

Osobom najbardziej potrzebującym zapewniono w ramach projektu stypendia szkoleniowo-stażowe, wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawną. Szkolenia realizowano bezpośrednio w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Gryfinie lub w jednostkach szkoleniowych przeprowadzających te szkolenia. Projekt w swojej naturze promował także równe szanse kobiet i mężczyzn.

Jako ciekawostkę można dodać, że każdy z uczestników mógł też liczyć na zwrot kosztów dojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Realizacja projektu trwała od 1 stycznia 2021 roku do 30 października 2022 roku i objęła w sumie 60 uczestników, tym samym pokazując, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu działania.

Jedno z biur Cechu

Efekty

Wiele osób z niepełnosprawnością boryka się z problemem wejścia lub powrotu na rynek pracy i aktywizacją zawodową. Dlatego bezpłatność i dostępność warsztatów i szkoleń oraz okazywane im wsparcie ma kolosalne znaczenie. Nie czują się opuszczeni, zostawieni samym sobie, a co najważniejsze wiedzą, że mają możliwości, aby wrócić na rynek pracy, lub poprzez nabytą niepełnosprawność, przekwalifikować się.

Największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się szkolenia w takich zawodach jak: kadry i płace, pracownik biurowy, operator wózka widłowego, a nawet dziennikarz czy zielarz. Popularne były również szkolenia księgowości oraz komputerowe. Jeśli ktoś nie był zdecydowany w jakim kierunku może się rozwijać, w ramach projektu określano jego indywidualną ścieżkę rozwoju.

Duże zainteresowanie projektem oraz fakt podjęcia nowej pracy przez dużą część jego uczestników jest tylko dowodem, że takie programy w przyszłości winny być kontynuowane i realizowane.

Agnieszka Banuch – kierownik projektu