Adam Płuska

Gabinet fizjoterapii w Drawsku

Od terapii do pracy