Rehabilitacja sposobem na powrót do pracy

Choroby onkologiczne znakiem naszych czasów

Choroby onkologiczne to jedne z najcięższych, a przede wszystkim najtrudniej przechodzonych (psychicznie i fizycznie) rodzajów schorzeń. Oprócz objawów typowo fizycznych, jak osłabienie, ból, podatność na inne choroby, bardzo często wpływają na psychiczne aspekty życia. Nieustanny lęk o przyszłość, kierunek rozwoju choroby, konieczność radykalnego leczenia… Z ofertą pomocy przeżywającym takie dramaty pacjentom przyszło Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, realizując projekt Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022. Finansowanie działania zapewniono ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Głównym założeniem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie rehabilitacji 500 osób z województwa zachodniopomorskiego, będących w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy byli pacjentami w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym.

Martyna Pawlak-Modzelewska opowiada o założeniach projektu
Martyna Pawlak-Modzelewska, psycholog w ZCO

Rehabilitacja i… edukacja

Program rehabilitacji skupia się na poprawie stanu psychicznego i psychofizycznego pacjentów. Szacuje się, że psychofizyczne następstwa leczenia nowotworów są przyczyną obniżenia jakości życia u około 70% chorych. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zaburzeniom czynnościowym lub przywracaniem sprawności psychofizycznej po leczeniu nowotworów złośliwych jest właśnie fizjoterapia.

Najczęściej leczonymi dolegliwościami u pacjentów onkologicznych są zaburzenia czynnościowe ze strony układu krążenia i układu oddechowego. Działania fizjoterapeutyczne i rehabilitacja w programie zostały nakierowane także na zapobieganie powstawaniu oraz redukcję ubytków funkcjonalnych związanych z operacją chirurgiczną i radioterapią. Szczególną uwagę poświęcono przywracaniu prawidłowej ruchomości w stawach i siły mięśniowej. Możliwa jest wtedy redukcja ryzyka powstania wad postawy lub korekcja prawidłowej postawy ciała.

W ramach programu terapeuci prowadzą również edukację prozdrowotną, obejmującą m.in. wiedzę w zakresie kształtowania nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia, postępowania z bólem i naukę automasażu. Wszystkich uczestników objęto wsparciem i opieką dietetyka, która polegała zarówno na przygotowaniu, jak i monitorowaniu indywidualnego jadłospisu. Jest to nieodłączny element każdej udanej terapii onkologicznej. Właściwe nawyki żywieniowe potrzebne są na każdym etapie leczenia onkologicznego. W trakcie radioterapii, chemioterapii, kiedy chroni się pacjenta przed niedożywieniem. Prawidłowo zbilansowana dieta łagodzi niekorzystne efekty w trakcie hormonoterapii, bo z kolei wtedy pacjentki bardzo często uskarżają się na wzrost masy ciała.

Marta Pawelec, Dietetyk Kliniczny w ZCO opowiada o działaniach dietetycznych podejmowanych w projekcie
Marta Pawelec, dietetyk kliniczny w ZCO

Bardzo ważne jest wprowadzenie odpowiedniego protokołu dietetycznego. Dopasowany jadłospis bierze pod uwagę osobiste preferencje pacjentów. Uwzględnia się ich zapotrzebowanie na energię, a także występujące u nich alergie i nietolerancje pokarmowe, z którymi się borykają. Projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, tak naprawdę obejmuje pacjentów kompleksowym wsparciem.

Cel: powrót na rynek pracy

Celem projektu było utrzymanie aktualnego zatrudnienia, bądź znalezienie nowej pracy po zakończeniu rehabilitacji u co najmniej 60% pacjentów. Założono także zmniejszenie częstości występowania bólu i wybranych zaburzeń czynności u co najmniej 30% uczestników projektu. Można również postawić śmiałą tezę, że jest to projekt innowacyjny, ponieważ tego rodzaju wsparcie fizyczne i mentalne jest praktycznie niedostępne w publicznym systemie opieki zdrowotnej.

Co istotne, do projektu można się wciąż zgłaszać, więc jeżeli masz taką możliwość – nie czekaj dłużej!

Plakat  zachęcający do udziału w projekcie Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022