Rehabilitacja sposobem na powrót do pracy

Choroby onkologiczne zmorą naszych czasów

Choroby onkologiczne to jedne z najcięższych, a przede wszystkim najtrudniej przechodzonych (psychicznie i fizycznie) rodzajów schorzeń. Oprócz objawów typowo fizycznych, jak osłabienie, ból, podatność na inne choroby, bardzo często wpływają na psychiczne aspekty życia. Nieustanny lęk o przyszłość, kierunek rozwoju choroby, konieczność radykalnego leczenia… Z ofertą pomocy przeżywającym takie dramaty pacjentom, przyszło Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Realizuje ono projekt Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022. Finansowanie działania zapewniono ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Głównym założeniem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie rehabilitacji 500 osób z województwa zachodniopomorskiego, będących w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy byli pacjentami w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym.

Martyna Pawlak-Modzelewska opowiada o założeniach projektu
Martyna Pawlak-Modzelewska, psycholog w ZCO

Rehabilitacja i… edukacja

Program rehabilitacji skupia się na poprawie stanu psychicznego i psychofizycznego pacjentów. Szacuje się, że psychofizyczne następstwa leczenia nowotworów są przyczyną obniżenia jakości życia u około 70% chorych. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zaburzeniom czynnościowym lub przywracaniem sprawności psychofizycznej po leczeniu nowotworów złośliwych jest właśnie fizjoterapia.

Najczęściej leczonymi dolegliwościami u pacjentów onkologicznych są zaburzenia czynnościowe ze strony układu krążenia i układu oddechowego. Działania fizjoterapeutyczne i rehabilitacja w programie zostały nakierowane także na zapobieganie powstawaniu oraz redukcję ubytków funkcjonalnych związanych z operacją chirurgiczną i radioterapią. Szczególną uwagę poświęcono przywracaniu prawidłowej ruchomości w stawach i siły mięśniowej. Możliwa jest wtedy redukcja ryzyka powstania wad postawy lub korekcja prawidłowej postawy ciała.

W ramach programu terapeuci prowadzą również edukację prozdrowotną, obejmującą m.in. wiedzę w zakresie kształtowania nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia, postępowania z bólem i naukę automasażu. Wszystkich uczestników objęto wsparciem i opieką dietetyka, która polegała zarówno na przygotowaniu, jak i monitorowaniu indywidualnego jadłospisu. Jest to nieodłączny element każdej udanej terapii onkologicznej. Właściwe nawyki żywieniowe potrzebne są na każdym etapie leczenia onkologicznego. W trakcie radioterapii, chemioterapii, kiedy chroni się pacjenta przed niedożywieniem. Prawidłowo zbilansowana dieta łagodzi niekorzystne efekty w trakcie hormonoterapii, bo z kolei wtedy pacjentki bardzo często uskarżają się na wzrost masy ciała.

Marta Pawelec, Dietetyk Kliniczny w ZCO opowiada o działaniach dietetycznych podejmowanych w projekcie
Marta Pawelec, dietetyk kliniczny w ZCO

Bardzo ważne jest wprowadzenie odpowiedniego protokołu dietetycznego. Dopasowany jadłospis bierze pod uwagę osobiste preferencje pacjentów. Uwzględnia się ich zapotrzebowanie na energię, a także występujące u nich alergie i nietolerancje pokarmowe, z którymi się borykają. Projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, tak naprawdę obejmuje pacjentów kompleksowym wsparciem.

Cele wciąż aktualne

Celem projektu jest utrzymanie aktualnego zatrudnienia, bądź znalezienie nowej pracę po zakończeniu rehabilitacji u co najmniej 60% pacjentów. Założono także zmniejszenie częstości występowania bólu i wybranych zaburzeń czynności u co najmniej 30% uczestników projektu. Można również postawić śmiałą tezę, że jest to projekt innowacyjny, ponieważ tego rodzaju wsparcie fizyczne i mentalne jest praktycznie niedostępne w publicznym systemie opieki zdrowotnej.

Co istotne, do projektu można się wciąż zgłaszać, więc jeżeli masz taką możliwość – nie czekaj dłużej!

Plakat  zachęcający do udziału w projekcie Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022