Klub dziecięcy potrzebny od zaraz

W odpowiedzi na potrzebę

Od wielu lat mieszkańcy 9-tysięcznej Gminy Sławno borykali się z problemem braku miejsca opieki dla dzieci w wieku żłobkowym. Brak środków na utworzenie takiej placówki był bodźcem na szukanie dodatkowych źródeł finansowania. Żłobek lub klub dziecięcy stał się priorytetem dla gminnych włodarzy. W końcu zdecydowano się sięgnąć po Fundusze Europejskie.

Widok Klubu dziecięcego w Gwiazdowie z lotu ptaka
Klub dziecięcy w Gwiazdowie

Projekt Klub dziecięcy w Gwiazdowie szansą na godzenie ról rodzinnych i zawodowych to pomysł Gminy Sławno na powrót na rynek pracy rodziców dzieci w wieku przed-przedszkolnym. Klub Dziecięcy to pierwsza tego typu placówka na terenie Gminy Sławno. Jej powstanie, jak również funkcjonowanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klub Dziecięcy w Gwiazdowie utworzono 4 listopada 2019 roku na mocy Uchwały Rady Gminy Sławno i wpisano go do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Klub z prawdziwego zdarzenia

Dzięki dofinansowaniu projektu wykonano prace adaptacyjne, utworzono i wyposażono plac zabaw oraz wyposażono sale klubu dziecięcego. Zakupiono niezbędne meble, sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu zapewniono dzieciom także opiekę wykwalifikowanych opiekunów i pełne wyżywienie.

Klub dziecięcy w Gwiazdowie został wyposażony w nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią
Plac zabaw przy Klubie dziecięcym w Gwiazdowie

Projekt skierowano do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy. Rodziców, którzy nie mogli pracować ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. Matek i ojców, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na urodzenie się dziecka lub przebywali na urlopie wychowawczym.

Zgodnie z założeniami projektu Gmina Sławno zapewniła 16 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązali się do powrotu na rynek pracy. Musieli zrobić to nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego . Dzięki działalności Klubu Dziecięcego w okresie od listopada 2019 roku do grudnia 2021 czterdzieścioro rodziców powróciło na rynek pracy. Dzięki temu uzyskali szansę na godzenie ról rodzinnych i zawodowych.

Klub jest pełen zadowolonych dzieci
Grupa dzieci uczęszczających do Klubu

Projekt realizowano od listopada 2019 roku do grudnia 2021. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie było doskonałym pomysłem. Świadczy o tym fakt, iż nadal wykorzystane są wszystkie miejsca dostępne w utworzonej placówce. Obecnie Klub Dziecięcy w Gwiazdowie prowadzony jest przez Gminę Sławno.