JEREMIE 2 – mikropożyczki na start!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jako pośrednik Banku Gospodarstwa Krajowego, od lat wdraża wiele instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy. Jednym z ciekawszych, ostatnio realizowanych przez Fundację programów aktywizacyjnych, był projekt Jeremie 2 – Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ umożliwiał pozyskanie osobom fizycznym mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, z okresem spłaty do 7 lat. Ponadto, jej najważniejszą cechą było preferencyjne, stałe oprocentowaniem na poziomie zaledwie 0,68% w skali roku.

Dodatkowym elementem tego projektu była także możliwość uzyskania środków w wysokości 20 tys. zł na utworzenie nowego miejsca pracy.

Jacek Madej - Główny Menadżer ds. Biznesu - Członek Zarządu PFP, u której można się ubiegać o mikropożyczki
Jacek Madej – Główny Menadżer ds. Biznesu – Członek Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Realizacja Projektu pozwoliła na dobre zaistnieć Fundacji jako jedynej instytucji w województwie zachodniopomorskim oferującej w trybie ciągłym pożyczki na start. Dodatkowo, od tego czasu Fundacja jest wiodącą instytucją w Polsce, która oferuje mikropożyczki na rozpoczynanie działalności gospodarczej zarówno z Regionalnych Programów Operacyjnych, jak i ze środków Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie.

Jacek Madej – Główny Menedżer ds. Biznesu – Członek Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Rozwój na miarę lepszej przyszłości

Za cel projektu postawiono poprawę warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa zachodniopomorskiego. Za środek do osiągnięcia tego celu – mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie dodatkowego miejsca pracy przez osoby, które taką działalność rozpoczęły.

Pierwszą umowę na realizację Projektu podpisano w październiku 2018 roku. Obecnie Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje kolejną, szóstą już umowę, oferując wsparcie w formie mikropożyczek. Najwięcej firm powstałych dzięki mikropożyczkom zostało utworzonych w Szczecinie (34,5%), Wałczu (9,1%), Szczecinku (8%) i Koszalinie (6,3%). Mikropożyczki z projektu sfinansowały w głównej mierze działalność usługową, handlową, produkcyjną, budownictwo oraz transport.

Projekt Jeremie 2 realizowano na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego, czyli w 18 powiatach i 3 miastach na prawach powiatu. Wygenerował już 175 pożyczek na łączną kwotę 13,3 mln zł, przyczyniając się m.in. do ograniczenia bezrobocia oraz aktywizacji osób młodych. 

Przez ostatnie 10 lat, z pozyskanych środków w wysokości ok. 150 mln zł, Polska Fundacja Przedsiębiorczości udzieliła wsparcia ponad 2 tys. mikroprzedsiębiorstwom. Należy także wspomnieć, że pochodziło ono w głównej mierze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pracownicy PFP, odpowiedzialni za wdrażanie mikropożyczek
Pracownice PFP, odpowiedzialne m.in. za prawidłowe wdrażanie mikropożyczek Jeremie 2