PUP, czyli Potrafimy Udzielać Pomocy

By chciało się chcieć

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Drawsku Pomorskim zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim. Jego finansowanie – podobnie jak i w innych PUP – zapewnił Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem była aktywizacja i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 29 roku życia włącznie.

Udzielone w projekcie wsparcie było kompleksowe i spójne ze sobą. Każdy uczestnik projektu, zanim podjął zatrudnienie bądź otworzył własną działalność, korzystał z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. W przypadku dotacji odbywał również szkolenie ABC Przedsiębiorczości. Dzięki niemu poznawał podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej i optymalnej do swojego profilu działalności, formy opodatkowania i rozliczania.

Podstawowym założeniem tego programu, było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat. Co oczywiste, jako klienci PUP, były to osoby zarejestrowane jako bezrobotne. W szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Które pozostają wykluczone z rynku pracy, nie mogą znaleźć zatrudnienia w swoim miejscu zamieszkania lub nie maja środków i czasu na przekwalifikowanie się lub dodatkową edukację. W tym także osoby z niepełnosprawnościami.

Elżbieta Nowakowska, pracownica Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim

Wsparciem cieszącym się dużym zainteresowaniem są dotacje na założenie własnej działalności. Środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł dają możliwość osobom młodym rozwinąć skrzydła w dążeniu do realizacji swoich planów zawodowych oraz są impulsem w rozwoju kariery zawodowej. Zatem zapraszamy do kontaktu z urzędem i korzystania z oferowanego wsparcia, bo warto.

Elżbieta Nowakowska, pracownica Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim

Warto było wstąpić do… urzędu pracy

W ramach projektu, osoby młode – w oparciu o Indywidualny Plan Działania – mogły skorzystać z następujących form wsparcia:
– staże pracownicze;
– prace interwencyjne;
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
– dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje, a tym samym zwiększających atrakcyjność na rynku pracy.

Dzięki projektowi Pani Zuzanna spełniła swoje słodkie marzenia i otworzyła pracownię cukierniczą. Dziś realizuje swoją pasję tworząc artystyczne torty i wypieki. Projekt pomógł jej wyposażyć pracownię i wystartować z własnym biznesem.

Głównym rezultatem projektu było osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej poprzez podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu zarejestrowanych w PUP. Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedziła również analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika.