Pracodawca? Wybieram siebie!

Silny fundament dobrego projektu

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., jest to instytucja szkoleniowo-doradcza, która istnieje na rynku od ponad 20 lat. Jednym z jej profili działalności jest pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych. Dzięki temu może realizować wiele projektów szkoleniowych i z obszaru rynku pracy – na rzecz młodzieży, osób dorosłych i przedsiębiorców.

Na zdjęciu widać front siedziby InBit Sp. z o.o. w Szczecinie
Siedziba InBit Sp. z o.o. w Szczecinie

Nabyć podstawy, by sprawnie zarządzać biznesem

Jednym z najbardziej popularnych projektów prowadzonych przez InBIT, był Pracuj u siebie. Jego podstawowym założeniem było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, bez pracy, w tym również osób z niepełnosprawnościami.

Projekt w szczególny sposób pochylał się nad potrzebami osób, które nie uczestniczyły już w formalnym kształceniu i szkoleniu, a ich braki powodowały częściowe lub całkowite wykluczenie z rynku pracy. Poprzez bezpłatne szkolenia językowe, kursy zawodowe oraz doradztwo zawodowe, zwiększał kwalifikacje uczestników i wzmacniał ich pozycję na rynku pracy.

Jadwiga Nagórska i Justyna Pawłowska, które czuwały nad prawidłową realizacją projektu
Jadwiga Nagórska i Justyna Pawłowska z InBit Sp. z o.o., które czuwały nad prawidłową realizacją projektu

Ważne było także uzyskanie wiedzy z zakresu przepisów prawno-podatkowych, księgowości, czy negocjacji biznesowych, reklamy i promocji. Nie zapomniano również o rozwijaniu umiejętności miękkich – pozyskiwania i obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem i konfliktem.

Każdy uczestnik mógł liczyć na szkolenia grupowe lub indywidualne, adekwatne do potrzeb zdiagnozowanych podczas rozmowy z doradcą zawodowym. Nadrzędnym celem było bowiem nakierowanie uczestników i wsparcie przy rozwijaniu własnej działalności gospodarczej.

Iść do pracy na własnych warunkach

Ostatni etap wsparcia, czyli bezzwrotna dotacja na uruchomienie biznesu w kwocie 23 050 zł. Jako zastrzyk finansowy, umożliwiała zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia wybranej przez uczestnika działalności gospodarczej.

Dodatkowo każdy mógł również liczyć na wsparcie pomostowe. Była to comiesięczna kwota 2 600 zł, którą należało przeznaczyć na bieżące opłaty związane z prowadzoną działalnością. To kluczowe rozwiązanie, dzięki któremu młodzi przedsiębiorcy nie musieli borykać się z płynnością finansową swojego biznesu. A kto ma własną firmę wie, jak istotne jest choćby uregulowanie na czas czynszu za lokal czy składki na ZUS.

Na zdjęciu przedstawiono młodą uczestniczkę projektu - Natalię Narloch, która dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu otworzyła swój własny biznes - cukiernię Cake House w Szczecinie
Natalia Narloch – uczestniczka projektu, która dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu otworzyła swój własny biznes – cukiernię Cake House w Szczecinie

Projekt Pracuj u siebie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a do najciekawszych pomysłów uczestników na swój biznes, zaliczyć można chociażby:

  • organizację brunchów;
  • szkołę posłuszeństwa dla małych psów;
  • studio tatuażu;
  • szycie ubranek dla małych dzieci;
  • usługi wideofilmowania imprez okolicznościowych.

Jak się w niedługim czasie okazało, spadkobiercą projektu został kolejny, realizowany przez InBit dzięki Funduszom Europejskim, czyli Wsparcie na starcie. Ale to już historia na odrębny artykuł 🙂