1 209
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem
28 082
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
3 763
Liczba osób, które otworzyły swoje firmy dzięki środkom z EFS

RYNEK PRACY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś VI)

Ułatwienie godzenia ról zawodowych i rodzinnych

Rozmowa o projektach wspierających młodych rodziców w powrocie do pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka

Trudność w zapewnieniu opieki nad dzieckiem może być barierą w podjęciu aktywności zawodowej przez młodych rodziców. Ułatwienie godzenia ról zawodowych z rodzinnymi to jeden z obszarów wspieranych przez Unię Europejską. Zobacz, jak projekty realizowane w regionie pomagają rodzicom w powrocie do pracy lub znalezieniu zatrudnienia.

Plac zabaw przy Klubie dziecięcym w Gwiazdowie

Klub dziecięcy potrzebny od zaraz

W odpowiedzi na potrzebę Od wielu lat mieszkańcy 9-tysięcznej Gminy Sławno borykali się z problemem braku miejsca opieki dla dzieci w wieku żłobkowym. Brak środków na utworzenie takiej placówki był bodźcem na szukanie dodatkowych źródeł…

JEREMIE 2 – mikropożyczki na start!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jako pośrednik Banku Gospodarstwa Krajowego, od lat wdraża wiele instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy. Jednym z ciekawszych, ostatnio realizowanych przez Fundację programów aktywizacyjnych, był projekt…

Rehabilitacja w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Rehabilitacja sposobem na powrót do pracy

Choroby onkologiczne znakiem naszych czasów Choroby onkologiczne to jedne z najcięższych, a przede wszystkim najtrudniej przechodzonych (psychicznie i fizycznie) rodzajów schorzeń. Oprócz objawów typowo fizycznych, jak osłabienie, ból, podatność na inne choroby, bardzo często wpływają…

Programy profilaktyki zdrowotnej

Projekty, które zwiększają dostępność do badań i pozwalają na wczesne wykrywanie chorób zagrażających życiu

Wpływ na regionalny rynek pracy ma stan zdrowia mieszkańców Pomorza Zachodniego. „Moja mammografia – moje życie”, „KOLONOVITA – Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie!” czy Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 – te przedsięwzięcia dobrze ilustrują, jak region wspiera swoich mieszkańców w obszarze zdrowia.

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś VII)

Chcemy więcej - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej

Rozmowa z Karolem Lamentem, dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie

Rolą zakładów aktywności zawodowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. W sensie społecznym to jest próba usamodzielnienia się oraz integracji w szerszej grupie. Natomiast rehabilitacja zawodowa wspiera rozwój kompetencji pracowników ZAZ i umożliwia podjęcie aktywności zawodowej w dziedzinie odpowiadającej na predyspozycje. Jak ZAZ w Goleniowie radzi sobie na rynku w relacjach z innymi podmiotami?

Od terapii do pracy

Okres przygotowań Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie, to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem w projekcie zostało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego….

Antidotum na problemy

Wykluczenie społeczne ma wiele twarzy Wykluczenie społeczne jest problemem, który dotyka wszystkie środowiska, społeczności, przestrzenie. Pojęcie wykluczenia odnosi się do sytuacji, w której jednostki bądź zbiorowości – z różnych przyczyn – zostają pozbawione możliwości pełnego…

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Pomysł Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie jest jedną z tych nielicznych instytucji, która realnie pomaga osobom z niepełnosprawnościami włączyć się aktywnie do rynku pracy. Wraz z firmą GOS Polska Sp. z o.o., będącą…

Zachodniopomorskie Podwórka

Praca wychowawcza oparta na metodyce i strukturze organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego

Jak zwiększyć dostępność usług społecznych wspierających instytucję rodziny? Pomysł na to ma Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, która w latach 2019-2021 zrealizowała projekt pod nazwą „Zachodniopomorskie Podwórka”. Harcerze utworzyli 87 świetlic podwórkowych. Do udziału w projekcie rekrutowali 1,5 tys. dzieci.

WSPARCIE EDUKACJI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś VIII)

Moją perspektywą – ZAWÓD!

W jaki sposób Gmina Miasto Koszalin wsparła szkolnictwo zawodowe?

Zgodnie z diagnozami placówek edukacyjnych, samorząd skierował wsparcie do 8 szkół zawodowych mających siedzibę w Koszalinie, prowadzących kształcenie w 11 zawodach. Łącznie wsparciem objęto 231 uczniów oraz 20 nauczycieli. Uczniowie uczestniczyli w stażach zawodowych oraz zdobywali dodatkowe kwalifikacje niezbędne na rynku pracy. W proces nauki zawodu udało się włączyć pracodawców. W Centrum Kształcenia Ustawicznego utworzono nowy kierunek – technik masażysta.

Uczennica ZS nr 5 w Stargardzie

Nowy zawód przepustką do rynku pracy

Zdobyć zawód z przyszłością Nowy zawód przepustką do rynku pracy to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Jego beneficjentem był Powiat Stargardzki. Sama realizacja miała…

Piotr Sibilski, właściciel Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski

Komputer to przyjaciel – nie wróg

Pomysł na cyfrowe czasy Komputer lub smartfon z dostępem do Internetu i umiejętność ich obsługi to w dzisiejszych czasach w zasadzie niezaprzeczalny wymóg. Z odpowiedzią na palącą potrzebę “oswojenia” ludzi, dotąd nieprzekonanych do nowoczesnych rozwiązań,…

Kompetencje cyfrowe

To, co dla jednych jest oczywiste, innym wcale się takie nie wydaje. Wiele osób, które nie zetknęły się z komputerem w szkole, nie miało później możliwości nauczenia się jego obsługi i wykorzystywania w pracy i…

Wsparcie edukacji przedszkolnej - wyrównywanie szans

Jak przedszkola, korzystając z EFS, wspierają dzieci z niepełnosprawnościami, ich rodziców oraz nauczycieli i terapeutów

Europejski Fundusz Społeczny wspiera edukację przedszkolną, pozwalając na wyrównywanie szans dzieciom z deficytami wynikającymi z niepełnosprawności. Na przykładzie przedszkola „Kacper” w Załomiu oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego „Mozaika” w Koszalinie można zobaczyć, jak rosną szanse dzieci z niepełnosprawnościami.

3 202
Liczba osób, które dzięki dotacji założyły własną działalność gospodarczą
21 619
Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem
1 424
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem

PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (działanie 1.1)

Aktywizacja osób młodych - projekty powiatowych urządów pracy

Rozmowa z Andrzejem Przewodą, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wspiera działania powiatowych urzędów pracy w aktywizacji osób młodych. – Wspieranie grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – tych, które radzą sobie najsłabiej na rynku pracy, jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Wśród tych grup są osoby młode, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Stąd też pakiet działań dedykowanych młodym – mówi dyrektor Andrzej Przewoda.

Adam Płuska

Gabinet fizjoterapii w Drawsku

Pasja drogą zawodową Pan Adam wychował się w Drawsku, mieszka tu od dzieciństwa. Po zakończeniu edukacji, zaliczeniu licznych szkoleń i uprawnień przez dłuższy czas działał w sektorze prywatnym. Postanowił jednak usamodzielnić się i założyć własny…

Zuzanna Kawa

PUP, czyli Potrafimy Udzielać Pomocy

By chciało się chcieć Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Drawsku Pomorskim zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim. Jego finansowanie – podobnie jak i w…

W poszukiwaniu własnej ścieżki

Rodzicielstwo = nowe wyzwania Pani Marta Koba przez wiele lat pracowała zawodowo “dla kogoś”. Było to z jednej strony wygodne, ale z drugiej niepraktyczne i nie pozwalało na pełen rozwój umiejętności. Gdy w jej życiu…

Aktywizacja zawodowa młodych w powiecie szczecineckim

Jeden z projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku pozwolił na aktywizację ponad 300 osób

– Powiatowy Urząd Pracy sfinansował mi kurs na prawo jazdy, dzięki czemu dostałam pracę w Komunikacji Miejskiej w Szczecinku. Sam kurs przebiegał bardzo fajnie. Szkolenie było profesjonalne – tak jak powinno to wszystko wyglądać – wspomina Agnieszka Łysy, która dzięki udziałowi w projekcie została kierowcą autobusów miejskich.

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (działanie 1.2)

Aktywizacja osób młodych - projekty konkursowe

Rozmowa z Agnieszką Idziniak, wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Projektodawcy dobrze wiedzą, w jaki sposób dotrzeć do osób młodych, które nie znajdują się w żadnych rejestrach. – Ich projekty zakładają kompleksowe wsparcie młodych: od Indywidualnego Planu Działania, poprzez dopasowanie indywidualnie określonej formy wsparcia: jak środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże, praktyki, szkolenia, kursy zawodowe – mówi Agnieszka Idziniak.

Konie ze stadniny w Uniemyślu

W pogoni za marzeniami

Tryumf wolności Klaudia Mroczkowska od dzieciństwa marzyła o tym, aby mieć własną stadninę koni, na której zwierzęta czuły by się wolne i szczęśliwe. Przez wiele lat dążyła do tego, aby realizować marzenia z dzieciństwa, i…

O pracy po pracy

Dorosnąć do ważnych decyzji Jakie są ograniczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej? Żadne! Żywym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest Pani Magdalena Gogłoza. Przez kilka lat jej miejscem pracy była korporacja, w której czuła się…

Jadwiga Nagórska i Justyna Pawłowska, które czuwały nad prawidłową realizacją projektu

Pracodawca? Wybieram siebie!

Silny fundament dobrego projektu Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., jest to instytucja szkoleniowo-doradcza, która istnieje na rynku od ponad 20 lat. Jednym z jej profili działalności jest pozyskiwanie środków finansowych…

Praca dla młodych w transporcie

Jak młodzi uczestnicy projektów zdobywają unikatowe kwalifikacje i ciekawy zawód

Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych od kilku lat realizuje Grupa Igielski specjalizująca się w szkoleniach zawodowych dla kierowców i kandydatów na kierowców. – Szkolenia, badania lekarskie, poradnictwo zawodowe, egzaminy są całkowicie za darmo. To jest ogromne wsparcie dla tych uczestników z uwagi na to, że te szkolenia na rynku są bardzo drogie – mówi Paulina Igielska-Wężyk z Grupy Igielski.

Wykorzystanie środków RPO WZ
(osie priorytetowe VI, VII i VIII)
Alokacja na lata 2014-2020:
1 950 383 069 zł
Wartość podpisanych umów
Środki do wykorzystania
Wykorzystanie środków PO WER
(oś priorytetowa I)
Alokacja na lata 2014-2020:
381 927 556 zł
Wartość podpisanych umów
Środki do wykorzystania