1 209
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem
28 082
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
3 763
Liczba osób, które otworzyły swoje firmy dzięki środkom z EFS

RYNEK PRACY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś VI)

Ułatwienie godzenia ról zawodowych i rodzinnych

Rozmowa o projektach wspierających młodych rodziców w powrocie do pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka

Trudność w zapewnieniu opieki nad dzieckiem może być barierą w podjęciu aktywności zawodowej przez młodych rodziców. Ułatwienie godzenia ról zawodowych z rodzinnymi to jeden z obszarów wspieranych przez Unię Europejską. Zobacz, jak projekty realizowane w regionie pomagają rodzicom w powrocie do pracy lub znalezieniu zatrudnienia.

JEREMIE, ojciec chrzestny firm

Nie ma na rynku lepiej oprocentowanej pożyczki – aktualnie to 0,011%. Dodatkowo – roczna karencja w spłacie kapitału. Brzmi podejrzanie? Przeciwnie – za tak preferencyjnymi warunkami wsparcia nowo powstających firm stoi Europejski Fundusz Społeczny. Dzięki…

Aparat Ventil do wykonywania prób ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa

Szkolenia dla firm

Przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego chętnie korzystają z usług rozwojowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie może sięgnąć nawet 80 proc. kosztów. To dodatkowa zachęta do tego, by inwestować w rozwój wiedzy i umiejętności swoich pracowników….

Energia do działania

Jedna z uczestniczek robi kurs prawa jazdy na samochody ciężarowe i podpisuje kontrakt z Wojskiem Polskim. Inna stawia na własny biznes i otwiera gabinet kosmetyczny. Są też prawniczka i edukatorka z obszaru finansów. Tym wszystkim…

Programy profilaktyki zdrowotnej

Projekty, które zwiększają dostępność do badań i pozwalają na wczesne wykrywanie chorób zagrażających życiu

Wpływ na regionalny rynek pracy ma stan zdrowia mieszkańców Pomorza Zachodniego. „Moja mammografia – moje życie”, „KOLONOVITA – Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie!” czy Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 – te przedsięwzięcia dobrze ilustrują, jak region wspiera swoich mieszkańców w obszarze zdrowia.

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś VII)

Chcemy więcej - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej

Rozmowa z Karolem Lamentem, dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie

Rolą zakładów aktywności zawodowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. W sensie społecznym to jest próba usamodzielnienia się oraz integracji w szerszej grupie. Natomiast rehabilitacja zawodowa wspiera rozwój kompetencji pracowników ZAZ i umożliwia podjęcie aktywności zawodowej w dziedzinie odpowiadającej na predyspozycje. Jak ZAZ w Goleniowie radzi sobie na rynku w relacjach z innymi podmiotami?

Dziewczyna trzymająca w rękach gitarę.

Antidotum na problemy

Wykluczenie społeczne ma wiele twarzy Wykluczenie społeczne jest problemem, który dotyka wszystkie środowiska, społeczności, przestrzenie. O placówce Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie od 2020 r. realizuje dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Operacyjnego. Są…

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

Niepełnosprawność bez ograniczeń

Pomysł Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie jest jedną z tych nielicznych instytucji, która realnie pomaga osobom z niepełnosprawnościami włączyć się aktywnie do rynku pracy. Wraz z firmą GOS Polska Sp. z o.o., będącą…

Ruszamy ze zmianą

– Ta maszyna jest diabelnie głośna. Trzeba zasłaniać uszy przy niej – ostrzega nas Daniel Bączyński, jeden z pracowników Stargardzkiej Palarni Dobrej Kawy, w której zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. – Potem kawę konfekcjonujemy….

Zachodniopomorskie Podwórka

Praca wychowawcza oparta na metodyce i strukturze organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego

Jak zwiększyć dostępność usług społecznych wspierających instytucję rodziny? Pomysł na to ma Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, która w latach 2019-2021 zrealizowała projekt pod nazwą „Zachodniopomorskie Podwórka”. Harcerze utworzyli 87 świetlic podwórkowych. Do udziału w projekcie rekrutowali 1,5 tys. dzieci.

WSPARCIE EDUKACJI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś VIII)

Moją perspektywą – ZAWÓD!

W jaki sposób Gmina Miasto Koszalin wsparła szkolnictwo zawodowe?

Zgodnie z diagnozami placówek edukacyjnych, samorząd skierował wsparcie do 8 szkół zawodowych mających siedzibę w Koszalinie, prowadzących kształcenie w 11 zawodach. Łącznie wsparciem objęto 231 uczniów oraz 20 nauczycieli. Uczniowie uczestniczyli w stażach zawodowych oraz zdobywali dodatkowe kwalifikacje niezbędne na rynku pracy. W proces nauki zawodu udało się włączyć pracodawców. W Centrum Kształcenia Ustawicznego utworzono nowy kierunek – technik masażysta.

Kompetencje cyfrowe

To, co dla jednych jest oczywiste, innym wcale się takie nie wydaje. Wiele osób, które nie zetknęły się z komputerem w szkole, nie miało później możliwości nauczenia się jego obsługi i wykorzystywania w pracy i…

Przepustka w przyszłość

Dobry fach jest przepustką do dobrej pracy. W wielu zawodach z takich branż, jak transport czy informatyka, to praca szuka człowieka, nie odwrotnie. Problemem bywa jednak wysoki koszt wejścia do zawodu, związany z koniecznością uzyskania…

Pasja – nauka – praca

Chodzi o to, żeby szkoła przyciągała dzieci i rozbudzała w nich pasje i chęć do nauki. Skąd mają one czerpać entuzjazm, jeśli nie od swoich nauczycieli, którzy wyposażeni w kompetencje i nowoczesny sprzęt dydaktyczny pokierują…

Wsparcie edukacji przedszkolnej - wyrównywanie szans

Jak przedszkola, korzystając z EFS, wspierają dzieci z niepełnosprawnościami, ich rodziców oraz nauczycieli i terapeutów

Europejski Fundusz Społeczny wspiera edukację przedszkolną, pozwalając na wyrównywanie szans dzieciom z deficytami wynikającymi z niepełnosprawności. Na przykładzie przedszkola „Kacper” w Załomiu oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego „Mozaika” w Koszalinie można zobaczyć, jak rosną szanse dzieci z niepełnosprawnościami.

3 202
Liczba osób, które dzięki dotacji założyły własną działalność gospodarczą
21 619
Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem
1 424
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem

PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (działanie 1.1)

Aktywizacja osób młodych - projekty powiatowych urządów pracy

Rozmowa z Andrzejem Przewodą, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wspiera działania powiatowych urzędów pracy w aktywizacji osób młodych. – Wspieranie grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – tych, które radzą sobie najsłabiej na rynku pracy, jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Wśród tych grup są osoby młode, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Stąd też pakiet działań dedykowanych młodym – mówi dyrektor Andrzej Przewoda.

Konrad Rydzewski dzięki dofinansowaniu założył działalność i kupił sprzęt do kancelarii adwokackiej

Pasja niejedno ma imię

Co łączy wyborne paszteciki z Chojny z pracą adwokata w uznanej kancelarii? Wsparcie uzyskane z programu PO WER. Dzięki niemu niemal 170 młodych mieszkańców powiatu gryfińskiego dostało szansę na pracę zgodną z ich predyspozycjami i…

Wiktoria Nowicka bez wsparcia z projektu musiałaby odkładać fundusze na wyposażenie gabinetu kosmetycznego

Świdwin – chce tu się wracać

Projekty aktywizacji grupy NEET, jak ten zrealizowany w Świdwinie, dowodzą, jak ważne jest to, by skutecznie pomagać młodym mieszkańcom odnaleźć się na rynku pracy. Zyskuje na tym cała lokalna społeczność. Szczególnie cieszy, gdy młodzi przedsiębiorcy…

Z miłości do fotografii

Jeśli praca jest Twoją pasją, nie przepracujesz w życiu ani minuty – znane powiedzenie znakomicie pasuje do Barbary Rompskiej ze Sławna. Środki z programu PO WER przeznaczyła na zakup sprzętu do profesjonalnych sesji fotograficznych. Kalendarz…

Aktywizacja zawodowa młodych w powiecie szczecineckim

Jeden z projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku pozwolił na aktywizację ponad 300 osób

– Powiatowy Urząd Pracy sfinansował mi kurs na prawo jazdy, dzięki czemu dostałam pracę w Komunikacji Miejskiej w Szczecinku. Sam kurs przebiegał bardzo fajnie. Szkolenie było profesjonalne – tak jak powinno to wszystko wyglądać – wspomina Agnieszka Łysy, która dzięki udziałowi w projekcie została kierowcą autobusów miejskich.

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (działanie 1.2)

Aktywizacja osób młodych - projekty konkursowe

Rozmowa z Agnieszką Idziniak, wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Projektodawcy dobrze wiedzą, w jaki sposób dotrzeć do osób młodych, które nie znajdują się w żadnych rejestrach. – Ich projekty zakładają kompleksowe wsparcie młodych: od Indywidualnego Planu Działania, poprzez dopasowanie indywidualnie określonej formy wsparcia: jak środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże, praktyki, szkolenia, kursy zawodowe – mówi Agnieszka Idziniak.

Karolina Bartusiak nie spoczywa na laurach i ciągle się szkoli, by zadowolić klientki

Najważniejsze: mieć plan na siebie

Udział w projekcie „NEED zamiast NEET – Zachodniopomorskie” realizowanym przez Centrum Innowacyjnego Biznesu pomógł młodym uczestnikom zrozumieć, co jest dla nich ważne i co chcą robić w życiu. Karolina, Łukasz i Dawid mówią jednym głosem:…

Agata Kwietniewska z dziećmi

Deficyty na profity

Nazwa cyklu projektów Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o (ZGD) bardzo celnie oddaje sens działań nastawionych na aktywizację młodych osób z grupy NEET. Kompleksowe wsparcie skierowane do takich osób pozwala im uzupełnić deficytowe umiejętności –…

Kierowca w kabinie ciężarówki

Transport napędzany unijnymi środkami

Rodzinna Grupa Igielski ze Szczecina jest jedną z tych firm, które „od zawsze” korzystały z unijnego wsparcia. Dzięki temu tysiące młodych ludzi – nie tylko z naszego regionu – zdobyło specjalistyczne prawo jazdy lub inne…

Praca dla młodych w transporcie

Jak młodzi uczestnicy projektów zdobywają unikatowe kwalifikacje i ciekawy zawód

Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych od kilku lat realizuje Grupa Igielski specjalizująca się w szkoleniach zawodowych dla kierowców i kandydatów na kierowców. – Szkolenia, badania lekarskie, poradnictwo zawodowe, egzaminy są całkowicie za darmo. To jest ogromne wsparcie dla tych uczestników z uwagi na to, że te szkolenia na rynku są bardzo drogie – mówi Paulina Igielska-Wężyk z Grupy Igielski.

Wykorzystanie środków RPO WZ
(osie priorytetowe VI, VII i VIII)
Chart by Visualizer
Alokacja na lata 2014-2020:
1 950 383 069 zł
Wartość podpisanych umów
Środki do wykorzystania
Wykorzystanie środków PO WER
(oś priorytetowa I)
Chart by Visualizer
Alokacja na lata 2014-2020:
381 927 556 zł
Wartość podpisanych umów
Środki do wykorzystania